Zmiana nazwy spółki

08-2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 2022-08-01 firma FEMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dokonała zmiany formy działalności gospodarczej i od tej pory działać będzie w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą FEMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmianie uległ również numer KRS, aktualny: 0000983494.

Numery: NIP, REGON, rachunków bankowych pozostają bez zmian.

W związku z powyższym prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych, a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

FEMAX Sp. z o.o.

ul. Szczęśliwa 25

80-176 Gdańsk


Powrót